מערכת מולטימסר

מערכת מולטימסר עכשיו במבצע 1500 שח

מערכת מולטימסר היא מערכת הודעות אינטרנטית ממוחשבת, המאפשרת לפרסם תכנים מכל מקום "אונליין" בזמן אמת. המערכת ידידותית למשתמש ופותחה כחלק ממרחב למידה חינוכי מתוקשב וכפועל יוצא מצורך מנהלי בתי הספר לניהול תקשורת חכמה בבתי הספר - בכל מרחבי הלמידה.

התוכנה מאפשרת הדמית לוח מודעות בית ספרי מושלם על גבי מסכי טלוויזיה המתפקדים כמסכי הודעות עצמיים.

ניתן לשלוט על המערכת ולנתב את ההודעות והתמונות למסכים השונים באופן ידידותי וקל למשתמש מכל מקום בבית הספר, בארץ ובעולם.

זהו לוח הודעות ומסרים ממוחשב מפוצל, המותאם לדרישות המנהלת: למסדרון מרכזי, לחדר מורים, למזכירות, לספריה ולשכבות השונות. ניתן להעלות תמונות, סרטונים, מצגות, מסמכי וורד, מערכת שעות וטבלאות בכלל והודעות רצות מהווי בית הספר

הסוף לתליית פתקי הודעות בחדר המורים, הודעות במערכת הכריזה, דפים לא רלוונטיים...